Strömstads eget museum ligger precis brevid Strömsvattnet mitt i den lilla staden. Museet ligger i en gammal men mycket vacker byggnad som uppfördes redan under 1880-talet. På den tiden användes byggnaden istället som ett kvarnmagasin. Detta kom senare att förändras under det tidiga 1900-talet då man istället placerade hela stadens elverk i byggnaden. Under 1981 gjorde man slutligen om byggnaden till det museum det är än idag.

I dagsläget drivs museet helt med kommunalt verksamhetsstöd av Strömstads Museiförening som startade omkring 1969. Föreningen innehar därmed också titeln som Bohuslän allra äldsta hembygdsförening. Förutom att arbeta med att driva museet arbetar förening också med att värna om hela bygdens historia och kulturmiljöer. Föreningen arbetar också mycket tillsammans med Ekomuseum Gränsland, Bohusläns Museum samt en rad andra lokala föreningar, företag, studieförbund och turistbyråer. Det finns ett mycket stort intresse av att bevara bygdens historia och kultur helt enkelt. museum i Strömstad

Strömstads Stadsmuseum kan man få se en liten del av den mycket stora samlingen som innefattar omkring 7000 föremål. De flesta av dessa är i säkert förvar i ett magasin medan man ställer ut några av dessa på museet. Kort efter att museet startades började allmogeföremålen snabbt att bli den största kategorin i museets samling. Trots att stadsbränderna 1876 och 1920 tog väldigt hårt på museets allra äldsta föremål så är det fortfarande just allmogeföremålen som fortfarande är den största kategorin. I dagsläget har man också valt att dela upp samlingarna i totalt 8 huvudgrupper. Dessa grupper är Allmogeredskap inom fiske, jordbruk och vävning, Husgeråd, Textilier, Arkivalier, Fotografier, Mynt, Klockor, Syco-keramik och slutligen Varia. Man kan som enskild besökare eller i en mindre grupp beställa tid för att kunna besöka museets magasin men då får man se till att vara ute i god tid.

Museet har utöver sina skiftande utställningar några som också är permanenta. En av dessa är den som kallas för ”Strömstadsbygden i krigets skugga”. I den här permanenta utställningar visar man hur människorna i bygden påverkades under andra världskrigets gång. På den här tiden fick bygdens kvinnor ta ett mycket stort ansvar och de fick också hjälpa till i det frivilliga försvaret. Det var också kvinnorna i Strömstad som skötte spaningen efter fientligt flyg samt all organisering med ransoneringar och passerkort. Man har också tagit hjälp av en författaren Nils Modig för att kunna ta reda på var det fanns tankstopp och minor utplacerade under dessa svåra år.