hotell i HalmstadHallandsgården är ett friluftsmuseum som ligger mycket centralt i Halmstad. En gård som lockar både historiskt intresserade turister samt de som enbart vill fika i en lugn och skön och trivsam miljö.

På området finns Eldsberga skolhus, ett gammalt stall samt Hörsåsstugan. Alla tre byggnader är öppna under sommaren då besökarna kan se hur livet levdes för över hundra år sedan. Däremot har inte alla de hus som står på området byggts här från början. Många har flyttats hit innan området invigdes som just friluftsmuseum år1925. Sedan dess har varsamma renoveringar genomförts med exempelvis nya halmtak och nytt golv på logen. Men allt på ett så att det ska se ut som förr.

Många har med sig eget fika vid besöket och fikar någonstans på de öppna ytorna som erbjuds innan barnen gärna springer till lekplatsen. Andra köper fika från caféet som har öppet under sommaren. Säsongen för gården startar alltid med nationaldagsfirande och sträcker sig sedan fram till den 16:e augusti. Området är visserligen öppet året runt för intresserade men det är enbart inom denna tid som byggnaderna är öppna.

Evenemang, Utställningar och visningar

Programmet varierar lite år från år men det som vanligtvis finns årligen är guidade visningar, utställningar och evenemangsdagar. Guidade visningar brukar genomförs en gång per dag och är gratis att följa med på. Vill man däremot ha en visning för en större grupp behöver detta bokas i förväg. Dessa gruppvisningar kan genomföras redan från april och fram till mitten av oktober, d.v.s. även tid som gården annars är stängd på.

Utöver visningar har man valt att varje vecka ska ha en speciell inriktning. År 2015 hade exempelvis v.24 tema ”Naturen på Gården och v.25 ”Midsommar – folktro och högtider”.

Några återkommande evenemang är nationaldagsfirande, midsommarfirande och hantverksmarknader.

Hitta hit:

Hallandsgården ligger på Sofiavägen och för de turister som bor på vandrarhem eller hotell i Halmstad är det enklast att ta kollektivtrafiken och gå av på hållplatsen Lasarettsvägen.

Kommer man med bil på E6 eller E20 svänger man av mot Halmstad Arena och fortsätter västerut på Växjövägen. Sväng höger i rondellen in på Wrangelsgatan och kör ca 2,6km. Åk på bron över Nissan och sväng efter 200 m vänster in på Norra infartsleden. Efter 400 meter – sväng höger in på Ridhusgatan som efter 250 meter övergår till Lasarettsvägen. Efter ca 450 meter ska man slutligen svänga in på Stridbecksliden varpå man efter enbart 70 meter svänger av mot Sofiavägen där Hallandsgården ligger.